האם עובדים פלסטינים יפגעו מההחלטה לסמן מוצרי התנחלויות

בשעה טובה פרסם האיחוד האירופי את הנחיותיו לסימון מוצרים שיוצרו בהתנחלויותהבלתי-חוקיות, אשר נבנו על-ידי ישראל בשטחים שכבשה ב-1967. עוד בטרם פורסמו ההנחיות יצאה ממשלת ישראל נגד המהלך בטענה שהוא חותר תחת השלום ומפלה כנגד ישראל.

בנוסף טענה הממשלה, בלי טיפת בושה, שהסימון יפגע בפלסטינים שעובדים בהתנחלויות. טענה זו זורעת בלבול במכוון, ומסיטה את תשומת הלב הבינלאומית מהנזק האדיר שנגרם לכלכלה הפלסטינית כתוצאה מהכיבוש והקולוניאליזם הישראליים.

נכון, ישנם פלסטינים שעובדים בהתנחלויות. אבל מהו מספרם? ומדוע הם עובדים בהתנחלויות? כדי לענות על שאלות אלה, ראוי להתחיל במבט קצר על השפעתו של הכיבוש הישראלי על הכלכלה הפלסטינית.

Read the Original Article

October 18: Join Al-Shabaka’s Next Policy Lab
LIVE Online!

Palestinian Narrative: How Do We Build A Strategy?

with Al-Shabaka analysts Tamara Ben-Halim, Hazem Jamjoum,
and Amjad Iraqi